Berättelser om gårdar och övriga delar av byn

Övrig bebyggelse och delar av Senneby som har sitt ursprung tidigare än 1900- talet

Utöver de sju ursprungsgårdarna i bykärnan finns en rad fastigheter som ingår i Senneby. Några av dem är de gårdar som flyttades från bykärnan vid laga skiftet på 1840-talet. Andra fastigheter har varit hem för hantverkare, diversearbetare eller har haft specifik funktion, t.ex. som handelsbod. På flera av fastigheterna bedrevs jordbruk i mindre skala men på alla fastigheterna var man självförsörjande vad gäller trädgårdsprodukter. Några fastigheter finns inte kvar eller har ersatts av andra. Idag finns både fast boende personer med rörelse och personer med sommarboende i byn. Berättelserna om respektive fastighet har skrivits av de personer som idag äger eller i övrigt har anknytning till fastigheterna.

Synpunkter och upplysningar i anledning av berättelserna: Har du synpunkter eller upplysningar som du vill dela med dig till oss som arbetar med hemsidan; se första sidan och klicka på  ” 1 kommentar”.