Historia

Under nedanstående tre flikar finns dokumentation om Senneby sett ur ett historiskt perspektiv.Tidsperioderna är uppdelad i den äldsta som 1800-tal och tidigare, därefter 1900-tal och den senaste som 2000-talet.