Anknytning till Senneby m.m

Hembygdsgården Kista ( text: Stockholms läns museum)

Under 1600- och 1700-talen brukades två gårdar i byn. De klarade sig när ryssarna brände skärgårdsbebyggelsen 1719. Sedan mitten av 1800-talet har Kista varit brukat som en enda gård. Hembygdsgården består av en mängd välbevarade hus som alla ligger på ursprunglig plats: en mangårdsbyggnad från 1837 med brutet tak, en enkelstuga från 1700-talet, en stall- och loglänga från 1700-talet och en lagård från 1860-talet. En brännvinsbod är ett minne från den tid, före 1860, då böndernas husbehovsbränning var laglig. Här finns också salt- och redskapsbod, smedja, bastu och kalkugn. En väderkvarn från 1828 bidrar också starkt till gårdsmiljön.

Gården ägs sedan 1947 av Väddö hembygds- och fornminnesförening.

Läs Thure Herbertssons berättelse om minnen om de sista personerna som levde på Kista. Berättelse nummer två handlar dessutom om jordbruksmarken.

Väddö sigill. Avser 1604 års sigill. Bonad vävd av Greta Mattsson 1965. Mönstret ritade Gunvor Mattson 1964. Bonaden hänger i ladan på Kista.

100_4627

 En kort beskrivning om Väddö och Häverö Skeppslag

Den optiska telegrafen 

En dokumentation om den svenska telegrafen från 1794 som passerade Senneby och som idag finns återuppbyggd i Grisslehamn