Anknytning till Senneby m.m

 

Hembygdsgården Kista ( text: Stockholms läns museum)

Under 1600- och 1700-talen brukades två gårdar i byn. De klarade sig när ryssarna brände skärgårdsbebyggelsen 1719. Sedan mitten av 1800-talet har Kista varit brukat som en enda gård.Hembygdsgården består av en mängd välbevarade hus som alla ligger på ursrunglig plats: en mangårdsbyggnad från 1837 med brutet tak, en enkelstuga från 1700-talet, en stall- och loglänga från 1700-talet och en lagård från 1860-talet. En brännvinsbod är ett minne från den tid, före 1860, då böndernas husbehovsbränning vvar laglig. Här finns också salt- och redskapsbod, smedja, bastu och kalkugn. En väderkvarn från 1828 bidrar också starkt till gårdsmiljön.

Gården ägs sedan 1947 av Väddö hembygds- och fornminnesförening.

Läs Thure Herbertssons berättelse om minnen om de sista personerna som levde på Kista.

Väddö sigill. Bonad vävd av Greta Mattsson 1936. Hänger i ladan på Kista.

100_4627

 En kort beskrivning om Väddö och Häverö Skeppslag

Den optiska telegrafen 

En dokumentation om den svenska telegrafen från 1794 som passerade Senneby och som idag finns återuppbyggd i Grisslehamn