Roslagsdialekten

Lyssna till Josefina Olsson från byn Massum, som inte ligger långt från Senneby. Mer att läsa om Josefina Olsson finns på hemsidan för  Väddö hembygdsförening under rubriken ”Vardagsdagsliv i Massum i slutet av 1800-talet”.

Inspelningen är gjord av Institutet för språk och språkminnen. Tillåtelse har givits att publicera avsnittet på denna hemsida. Tryck på det svarta fältet 

 

Utdrag ur SVT P4 Uppland; Roslagsdialekten eller rospiggskan som den också kallas är inte lika utbredd och tydlig idag jämfört med tidigare men det finns fortfarande spår av dialekten kvar runt om i länet. – Den börjar väl suddas ut lite men visst finns den kvar säger roslagskännaren Mickael Blum. Något som kan vara karaktäristiskt för roslagsdialekten eller ”rospiggskan” är att man lägger till eller tar bort bokstaven H på vissa ord. Men detta drag har även varit ifrågasatt.  – Vissa språkforskare har sagt att det där med H-tillägget eller bortfallet i Rospiggskan skulle vara en myt men det är den faktiskt inte för den finns till och med på runsten konstaterar roslagskännaren Mickael Blum.

Se även Uppsatsen från Uppsala Universitet. ”En studie av dialektala särdrag i det Uppländska roslagsmålet av Sanna Karlsson 2009”.