1800-talet och tidigare

Under 1800-talet skedde stora förändringar i Senneby. Laga skiftet, som påbörjades 1844 och inte var slutfört förrän 1863, innebar att den tidigare fastighetsindelningen ändrades fullständigt och den nuvarande indelningen formades. Detta fick stor påverkan, särskilt för invånarna på de gårdar som fick flytta ut från bykärnan.

Flera personer har under åren också nedtecknat händelser m.m. ur Sennebys historia, berättelser som kan nås via nedanstående länkar.

Inlagt material är

Om ingen författare anges ovan är det arbetsgruppen för hemsidan som står för dokumentet.