Kort från album

Här finns kort som arbetsgruppen samlat ihop från olika album. Dels finns ett ”Byalbum” med diverse kort som har lämnats från byinnevånare för att finnas i byalbumet samt de som arbetsgruppen samlat ihop  i ”Samlade kort från övriga album”.

Vissa äldre vykort finns även i dokumentet ”Hur köptes förnödenheter och tjänster mellan 1950-1970”. Finns under ”Historia” och ”1900-talet”.