Vykort från Roslagen

Brunn Östhammar
Östhammar_0001
Öregrund_0002
Trästa_0003
Hallsta
Före detta Häverödal. Slutet av 1940-talet.Längst till vänster, bio och IOGT. Mittenhuset, f.d. mejeri. Längst till höger affär.
Konsumtionsförening_0002
Häverösund_0001
Skickat 1922
Skickat 1922
Skickat 1919
Järnvägsstation
Skickat 1925
Sjukstuga. Skickat 1931.
Skickat 1937
Hallstavik Skolparken_0003
Ortala bruk
Ortalaviken_0002
Pappersbruk_0003
Hallsta pappersbruk. Fabriken började byggas 1912 och invigdes 1915. Kortet är skrivet 1916.
Pappersfabrik med båt_0001
Skickat 1916
Skickat 1916
Ån Norrtälje
Kortet skrivet 1919
Kortet skrivet 1919
Bron Norrtälje_0001
Norrtälje
Norrtälje torget_0002
Norrtälje järnväg_0004
Järnväg till Norrtälje från 1884 till 1969. Roslagsbanan. Från Järnvägsstationen gick bussar till Elmsta.
Norrtälje flygplan_0001
Flygplanet var ett konditori ”DC 3” från 1949 till 1975 och stod i Socitetsparken i Norrtälje. Idag är det bostadsrättsradhus på platsen. Flygplanet står nu uppställt vid Handelsplatsen vid södra infarten.
Flygkafe
Norrtälje badhus_0003
Badhuset i Norrtälje i förgrunden
Norrtäljebåt
Norrtälje_0003
Lantmännens silos som numera är rivna för att ge plats åt bostäder i Norrtälje hamn.
Idag står höghus på kajen.
Östhammar_0003
Norrtälje 1_0001
Norrtälje 2_0002