Arbetsgruppen

 

Arbetsgruppen som arbetar med att dokumentera och samla material till denna hemsida består av:

Thure Herbertsson, Sture Götesson, Margareta Eriksson, Anna-Karin Alvén, Kjell Westerberg och Bertil Malmfält

Arbetsgruppen i arbete

P1000186

P1000192

Aktiviteter där Arbetsgruppen varit engagerad

Kista Hembygdsgård ordnade sommaren 2013 en byvandring i Senneby med inriktning på berättelsen om ursprungsgårdarna. Arbetsgruppen engagerades och berättade  om historien från storskiftet och framåt. Vandringen lockade ca 45 personer som avslutades med kaffe i Viktor Jans gårdens trädgård.

P1000157

P1000161

Inför sommaren 2014 sammanställdes ett Informationsblad om hemsidan som delades ut i brevlådorna i Senneby och i dess närhet.   

2016.

Arbetsgruppens fältstudier den 13 juli på och intill Nors utgjord

 Arbetsgruppens kontakt med forskare vid Ultuna.

Arbetsgruppen hade under 2015 skickat vissa frågor till forskaren Olof Karsvall vid Ultuna lantbruksuniversitet om ursprunget till fenomenet ”utjordar”. Den 3 november  blev arbetsgruppen inbjuden till att närvara då Olof  Karsvall skulle  försvara  sin avhandling ”Utjordar och ödegårdar. En studie i retrogressiv metod”. Det var en trevlig och intressant dag. Nedan finns bild på boken och information om dagen.

2017

Arbetsgruppen träffar Ulf Sporrong och gör besök på fornlämningarna vid Nors Utjord m.m. Se minnesanteckningar från mötet.