Gårdarna m.m.

Förklaring till  det svartvita kortet ovan;

Kortet är en del av ett vykort som är taget  från Kasberget runt 1930-talet.Gårdarna från vänster är: Olof Tomsgården,  Skräddargården och Södergården. Längst ner till höger syns en linbastu och en  skyttepaviljong. I bakgrunden åt höger syns ”Bystan”.

För att komma till berättelser om  ”De sju ursprungsgårdarna”,  ”Byns jordbruksfastigheter och mark ”samt ”Övrig bebyggelse och delar av  byn”
måste man ”klicka” på respektive rubrik.