Senneby

 

Foto: Riksantikvarieämbetet, fotograf Jan Norrman. 1991-07-25.

Byn Senneby är belägen på Väddö i Roslagen och ingår i en kulturmiljö som innehåller många komponenter. Gravfält och ortsnamn tyder på bebyggelse från yngre järnåldern.

Infartsvägen till Senneby från Södersund går genom en bergkedja som sträcker sig i nordsydlig riktning och ligger längs rågångarna mot Södersund och Kista. Bergkedjan består av tre från varandra avskilda berg, Kasberget, Mellanberget och Mossberget, liggande längs en sträcka på ca 1 km. Kasberget, det nordligaste, ca 50 m över havet, är Roslagens högsta utsiktspunkt. Mossberget, som är några meter lägre, har naturstig från Kista hembygdsgård. Vid klart väder kan man skönja Åland. Runt byn utbreder sig åker-och betesmarker i ett flackt bälte. Ytterst ligger skogsmarken som sträcker sig österut mot Ålands hav. I denna del finns även en del branta bergspartier.

Senneby på 1600-talet bestod av sju gårdar i en klunga. Idag utgör de sju gårdarna själva bykärnan, men nu finns det bebyggelse längs hela vägen ca 3 km.”Den stora sträckningen” dvs. post- och resvägen till Finland gick över Väddö och en vinterväg lades förbi byn. Då ingick det för bönderna att ordna skjuts för ”vägfarande” från Grisslehamn (nuvarande Gamla Grisslehamn) till närmsta gästgiveri. De gamla gårdsnamnen från 1700-talet och tidigare som ”Norrgården”, ”Stefansgården” ”Skräddargården” etc. levde kvar till laga skiftet 1863. Skyltar med gårdsnamn finns på sina håll idag uppsatta vid fastigheterna. Än idag hålls bystämma och ålderman väljs. Då bestäms också de gemensamma aktiviteter som ska utföras under året. Byns gemensamma kista för dokument mm finns förvarad på arkivet i Norrtälje, men senare tiders protokoll finns i en byväska, den gamla postväskan, som åldermannen förvarar.

Senneby är en levande by med ålderdomlig karaktär. Här finns både fast boende och sommarboende samt ett omfattande egenförtagande.

I byns närhet ligger Kista hembygdsgård. Gården undgick att bli bränd av ryssarna 1719 och innehåller autentisk miljö samt även museiarrangemang.

http://kartor.eniro.se/m/nYxhf

Har du synpunkter eller möjligtvis en berättelse, gärna med bild med årtal och namn etc. eller något annat som du vill dela med dig. Vi tar tacksamt emot detta. Lämna en kommentar nedan genom att klicka på ”1 kommentar”. Genom formuläret kommer din kommentar till oss som arbetar med hemsidan.

Sponsras av: