Tidning busssttion_0005

Magnus Erikssons specialaffär i Elmsta. Innan 1935. Byggnaden jämnades med marken och ersattes med en liten busstation med väntrum, kontor och ett lager för gods. Bild ur Norrtälje tidning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *